Субота, 17/Квітня/2021, 10:14
Вітаю Вас Гость | RSS

ПРОСЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ ВІТАЄ ВАС!

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 19

Каталог файлів

Головна » Файли

Всього матеріалів в каталозі: 5
Показано матеріалів: 1-5

Звіт директора Просянської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів про підсумки роботи

 за 2015/2016 навчальний рік

 

       Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

    Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

       Протягом 2015 - 2016 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

   У 2015-2016 навчальному році працювало 13 педагогічних працівників, бібліотекар та 9 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

 

    Кадрове забезпечення

    У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Чисельність працівників школи становить: педагогічних працівників – 14 чоловік, з них 2 сумісники, 1 вчитель перебуваэ у відпустці для догляду за дитиною; обслуговуючого персоналу – 9 чоловік.

     Атестація педагогічних працівників 2015-2016 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.

Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами з біології, хімії. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

     Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

      Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення якості знань, удосконалення навчально – виховноговної процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

 

  Пріоритетні напрями

1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

2 .Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

3 . Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

 4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та

загальнолюдських цінностей.

5. Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

6. Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей  позбавлених батьківського піклування, дітей  які потребують корекції розумового та фізичного розвитку.

      Отже, пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до самоактуалізації, творчого сприяння світи та соціально значущої діяльності лежить у площині розв'язання проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості вихованця та вчителя, технологізації цього процесу. Усе це потребує перегляду підходів до визначення мети, завдань, змісту, методичного забезпечення формування життєвої компетентності особистості. Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку життєвої компетентності особистості.

 

   Управлінська діяльність

   Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

  Протягом 2015/2016 навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання історії, української мови, математики, фізичної культури, географії, німецької мови, біології та предметів «Основи здоров'я» і «Захист Вітчизни» перевірений рівень вихованості та навченості учнів 3, 7, 9 класів, наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів та журналів гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

   За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі.

    Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

    З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі

проводилася спеціальна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.    

     Робота педколективу школи у 2015/2016 навчальному році спрямована на реалізацію Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Державного стандарту початкової  загальної  освіти», постанов Уряду України, нормативних, інструктивних документів Міністерства освіти і науки  України, Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови Куп’янської районної державної адміністрації, наказів районного відділу освіти, а також на виконання державних та регіональних програм розвитку освітньої галузі.

 

Навчальна діяльність учнів

Педагогічний колектив школи проводив роботу по створенню належних умов для навчання і виховання дітей, розвитку педагогічної ініціативи та інноваційної діяльності. Приділялася належна увага дотриманню в навчальному закладі норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників навчально – виховного процесу. Навчальний процес у 2015/2016 навчальному році був спрямований на формування інтелектуально розвиненої, соціально активної, морально і фізично здорової особистості.

Адміністрацією школи здійснювався контроль за забезпеченням якісного надання освітніх послуг, а також за реалізацією державної політики в галузі освіти.

 

 

Мої файли | Переглядів: 274 | Завантажень: 12 | Додав: Prosyanka-Syty | Дата: 14/Вересня/2016 | Коментарі (0)

Протокол

 засідання педагогічної ради

Просянської загальноосвітньої школи і – ІІІ ступенів

 

 27.05.2016                                                                                                     №4

 

Голова педагогічної ради                Деревинська Світлана Анатоліївна

Присутні : 12 осіб

Відсутні : 0

Порядок денний

 

1.Про підготовку та проведення державної підсумкової атестації у 4,9,11 класах у 2015/2016 навчальному році

                       (Доповідає заступник директора з НВР Євтушенко Н.І.)

2.Про переведення учнів до наступних класів.

(Доповідають класні керівники)

3. Про випуск зі школи учнів 11 – го класу

(Доповідає Циба О.О.,класний керівник 11- го класу)

4. Про виконання навчальних програм за 2015/2016 навчальний рік.

(Доповідає заступник директора з НВР Євтушенко Н.І.)

 

Мої файли | Переглядів: 256 | Завантажень: 12 | Додав: Prosyanka-Syty | Дата: 07/Червня/2016 | Коментарі (0)

ПРОСЯНСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І – ІІІ СТУПЕНІВ

КУП’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

с. ПРОСЯНКА

НАКАЗ

 

27.05.2016                                                                                                   № 02-У

 

Про перевід учнів 1- 8,   класів

до наступних класів

 

    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                              від 14.07.2015  №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів  (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до наступного класу», згідно з рішенням педагогічної ради від 27.05.2016 року ( протокол №4), на підставі річного оцінювання

Мої файли | Переглядів: 231 | Завантажень: 12 | Додав: Prosyanka-Syty | Дата: 07/Червня/2016 | Коментарі (0)

 

             Відповідно до наказу відділу освіти Куп'янської районної державної адміністрації від 12.11.2015 №285 «Про проведення державної атестації Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської області» з 14.12.2015 по 04.01.2016 була проведена атестаційна експертиза Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської області. 

Мої файли | Переглядів: 286 | Завантажень: 13 | Додав: Prosyanka-Syty | Дата: 19/Січня/2016 | Коментарі (0)

Звіт директора Просянської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів про підсумки роботи

 за 2014/2015 навчальний рік

 

Мої файли | Переглядів: 326 | Завантажень: 15 | Додав: Prosyanka-Syty | Дата: 02/Вересня/2015 | Коментарі (0)

Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz