Понеділок, 23/Вересня/2019, 05:31
Вітаю Вас Гость | RSS

ПРОСЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ ВІТАЄ ВАС!

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 19

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

Звіт директора Просянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів про підсумки роботи за 2015/2016 навчальний рік
[ Викачати з сервера (327.5 Kb) ] 14/Вересня/2016, 22:35

Звіт директора Просянської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів про підсумки роботи

 за 2015/2016 навчальний рік

 

       Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

    Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

       Протягом 2015 - 2016 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

   У 2015-2016 навчальному році працювало 13 педагогічних працівників, бібліотекар та 9 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

 

    Кадрове забезпечення

    У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Чисельність працівників школи становить: педагогічних працівників – 14 чоловік, з них 2 сумісники, 1 вчитель перебуваэ у відпустці для догляду за дитиною; обслуговуючого персоналу – 9 чоловік.

     Атестація педагогічних працівників 2015-2016 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.

Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами з біології, хімії. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

     Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

      Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення якості знань, удосконалення навчально – виховноговної процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

 

  Пріоритетні напрями

1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

2 .Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

3 . Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

 4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та

загальнолюдських цінностей.

5. Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

6. Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей  позбавлених батьківського піклування, дітей  які потребують корекції розумового та фізичного розвитку.

      Отже, пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до самоактуалізації, творчого сприяння світи та соціально значущої діяльності лежить у площині розв'язання проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості вихованця та вчителя, технологізації цього процесу. Усе це потребує перегляду підходів до визначення мети, завдань, змісту, методичного забезпечення формування життєвої компетентності особистості. Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку життєвої компетентності особистості.

 

   Управлінська діяльність

   Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

  Протягом 2015/2016 навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання історії, української мови, математики, фізичної культури, географії, німецької мови, біології та предметів «Основи здоров'я» і «Захист Вітчизни» перевірений рівень вихованості та навченості учнів 3, 7, 9 класів, наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів та журналів гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

   За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі.

    Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

    З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі

проводилася спеціальна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.    

     Робота педколективу школи у 2015/2016 навчальному році спрямована на реалізацію Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Державного стандарту початкової  загальної  освіти», постанов Уряду України, нормативних, інструктивних документів Міністерства освіти і науки  України, Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови Куп’янської районної державної адміністрації, наказів районного відділу освіти, а також на виконання державних та регіональних програм розвитку освітньої галузі.

 

Навчальна діяльність учнів

Педагогічний колектив школи проводив роботу по створенню належних умов для навчання і виховання дітей, розвитку педагогічної ініціативи та інноваційної діяльності. Приділялася належна увага дотриманню в навчальному закладі норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників навчально – виховного процесу. Навчальний процес у 2015/2016 навчальному році був спрямований на формування інтелектуально розвиненої, соціально активної, морально і фізично здорової особистості.

Адміністрацією школи здійснювався контроль за забезпеченням якісного надання освітніх послуг, а також за реалізацією державної політики в галузі освіти.

 

   Виховна та позакласна робота

   Згідно з нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки України                                   від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11  класів загальноосвітніх навчальних закладів України», здійснюється виховний процес у Просянській  ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Мета виховної діяльності Просянської ЗОШ І – III  ступенів – це виховання повноцінного громадянина України. Виховна діяльність проводиться на основі виховних особливостей дітей, відповідно до Концептуальних засад «Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11  класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Зміст виховної діяльності:

 1. Ціннісне ставлення до себе.
 2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.
 3. Ціннісне ставлення до праці.
 4. Ціннісне ставлення до природи.
 5. Ціннісне ставлення до мистецтва.
 6. Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

Превентивне виховання учнів Просянської ЗОШ І – ІІІ ступенів забезпечується на законодавчому рівні Законом України  «Про охорону дитинства»; Законом України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 р. № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011/2015 роки»; Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року»; Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року».

Громадянське виховання учнів Просянської ЗОШ І – ІІІ ступенів здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указом Президента України «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

Мета правового виховання учнів нашої школи виявляється у формуванні патріотизму, національної свідомості, правової свідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин. Відповідно до плану виховної роботи школи протягом І семестру проводились правові тижні, тиждень захисту прав людини; у рамках цих тижнів відбулись засідання круглого столу «Що я можу у свої 15?», вікторини «Мої права і обов’язки», «Правові відносини», квести «Мої права», «Основи Конституції», бесіди та години класного керівника «Всесвітній День прав людини», також  було створено та поновлено правовий інформаційний куточок.

На виконання Закону України «Про освіту» ст.35, щодо обов'язкового отримання дітьми повної загальної освіти, ведеться постійний контроль відвідування учнями школи, проведено контроль за працевлаштуванням випускників школи.

     Відповідно до річного плану виховної роботи школи працює учнівське самоврядування «Барвінок» (складається із п’яти пелюсток: «Витівник», «Еколог», «Знання», «Олімпієць», «Волонтер»). Учнівському самоврядуванню в школі приділяється  велика увага, як засобу формування громадянських якостей дітей. Проводяться збори, свята, конкурси, зустрічі, тренінги, засідання круглих столів. Працює рада старшокласників, яка веде контроль за навчанням учнів, збереженням шкільного майна і підручників, санітарним станом кабінетів тощо. Проводяться дні учнівського самоврядування.  

Наявний банк даних дітей пільгової категорії. Складено план заходів щодо профілактики дитячої злочинності, правопорушень, бродяжництва та бездоглядності. На обліку у ВКМСД Куп'янського МВГУМВСУ в Харківській області учні Просянської ЗОШ І – ІІІ ст..  не знаходяться.

З метою пропаганди здорового способу життя постійно оновлюється інформаційний стенд «За здоровий спосіб життя», класні керівники провели індивідуальні бесіди, щодо попередження захворюваності та ін. Також проводились виставки малюнків «Здоров’я», Дні здоров’я, спортивні змагання та естафети.

З батьками учнів класними керівниками проводяться бесіди щодо роз'яснення обов'язків батьків, уникнення конфліктних ситуацій з дітьми та членами родини, попередження насильства в сім'ї. З метою поліпшення відносин між школою, учнями та батьками учнів систематично проводилось анкетування та тренінги «Школа і дім».

Для розвитку правового та громадянського виховання у школі  активом учнівського самоврядування було проведено конкурс малюнків «Наша пам’ять живе у віках», присвячений 71 – річниці перемоги у  війні над німецько – фашистськими загарбниками. Також  пелюсткою «Витівник» підготовлено та проведено тематичну лінійку та зустріч із ветеранами, класними керівниками були проведені «Уроки мужності», присвячені бійцям АТО. Пелюсткою «Волонтер» було організовано виготовлення листівки – поздоровлення бійців з Новим роком, волонтерська акція «Чисте подвір’я».

Відповідно до річного виховного плану роботи школи на 2015/2016 навчальний рік та внесеними змінами до нього за 1 семестр було проведено ряд виховних заходів: свято «День Знань», двотижневик «Увага! Діти на дорозі», ярмарок «Ой там, на точку, на базарі…», години  класного керівника «День миру», «День партизанської слави», свято «Діти – олімпійське майбутнє України», святковий концерт «Спасибі вам, учителі…», свято - КВК «Король та королева осені», тематичний вечір «Ну що б, здавалося, слова…», присвячений Дню української писемності та мови, конкурс гуморесок «Невмирущий сміх», присвячений 126 – річчю від дня народження Остапа Вишні, спортивні змагання, присвячені Дню українського козацтва, лінійка до Дня пам’яті жертвам голодомору, уроки доброти, присвячені Міжнародному дню інвалідів, проведено акцію милосердя «Назустріч мрії», змагання «Нумо, хлопці», присвячені Дню Збройних Сил України, святковий ранок «День святого Миколая» та «Веселі старти зі Святим Миколаєм», конкурс плакатів та малюнків «З Новим роком!», новорічні свята   «Новорічна магія», «Пригоди Сніговика».

Учні нашої школи приймали активну участь у різноманітних районних, обласних та всеукраїнських конкурсах: «Наша мрія – вода чиста, земля красива», «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», «Краща новорічна іграшка», де отримали призові місця.

Відповідно до виховного плану роботи школи проводяться загальношкільні заходи із залученням  до них дітей пільгового контингенту.

У Просянській ЗОШ І – ІІІ ступенів працює гурток  «Захист Вітчизни» від районного будинку юнацької та дитячої творчості, шкільні гуртки на громадських засадах: «Юний правознавець», «Юний інспектор дорожнього руху», «Юний пожежник».

Діти у школі не залишаються поза увагою і постійно задіяні як у навчальному, так і у виховному процесі, адже виховання дітей – запорука майбутнього.

 

 

   Соціальний захист

   Головним завданням виховної роботи з дітьми пільгової категорії є:

 • створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації шкільного життя;
 • переорієнтація внутрішнього світу дитини на збагачення індивідуального досвіду самопізнання , самооцінки, самовираження, самореалізації:
 • побудова системи виховання , яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам дітей;
 • виховувати свою думку та захищати її.

     Серед 34 учнів , які навчаються і виховуються в Просянській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів, на даний час :

дітей напівсиріт- 3,

 дітей інвалідів – 2,

багатодітних сімей – 3,

дітей з багатодітних сімей -5,

дітей що мають батьків інівалідів – 1,

дітей з неповних сімей – 3,

дітей ,що знаходяться на «Д» обліку – 12.

Порівняно з 2014 / 2015 навчальним роком  у складі пільгового контингенту відбілися деякі зміни.

      Нормативно – правова база в наявності.

На протязі 2015 / 2016 навчального року з учнями пільгового контингенту педагогічним колективом школи велася активна робота:

 • перегляд банку даних;
 • контроль за харчуванням дітей;
 • контроль за умовами проживання, та допомога у разі потреби;
 • обстеження матеріально – побутових умов дітей пільгової категорії;
 • залучення до участі у роботі  виховного процесу;

Учні даної категорії залучені до роботи в гуртках: «Барвінок», «Юний правознавець», «Спортивний» та активно відвідують гуртки при БК с.Просянка.  Діти пільгових категорі є активними учасниками різних форм виховної діяльності, а саме:

 • заходи щодо попередженню бродяжництва, наркоманії, тютюнопаління, зловживання алкоголю, правопорушень;
 • шкільні свята, конкурси, змагання.

З метою активної участі учнів пільгових категорій в громадському житті, позашкільних заходах, районних проведено:

- акція «Від серця до серця»;

- День боротьби зі СНІДом;

- День інваліда.

      Ведеться постійний контроль за навчанням та здоров'ям дитини. Діти – інваліди вчасно проходять медичне обстеження та знаходяться на особливому контролі у сестри медичної.

      Проведена робота з батьківською громадськістю з питань роз̓яснення чинного законодавства України щодо відповідальності за збереження життя і здоров̓я дітей, а також спільна  робота громадського інспектора, Ради профілактики , соціального педагога та органів шкільного самоврядування. Плідна співпраця з батьківським комітетом, сільською радою, дільничним інспектором.

   У школі організоване гаряче харчування для учнів 1 – 11 класів.

Діти пільгових категорій харчуються у шкільній їдальні ,  із них: 4 – діти інваліди, 3 – діти з багатодітних сімей,  діти , що знаходяться на «Д» обліку – 11. Безкоштовно харчується  учні (1 – го та 4 – го класів).

   Із  рахунку всеобуча у розмірі 998 була надана грошова допомога дітям пільгових категорій. Грошову допомогу отримали 11 дітей.

Спонсорську допомогу  від батьківської громади одержали 3 учні          (одяг, канц.товари). На Новорічні та Різдв̓яні свята від ТОВ «Пальмера» отримали спонсорську допомогу (Новорічні  подарунки).

Учні даної категорії були учасниками районних Новорічних свят.

            Питання щодо роботи з дітьми пільгової категорії були розглянуті на нараді при директорові, засіданні методичного об̓єднання класних керівників, засіданнях батьківського комітету .

 

   Директор школи:                               С.А.Деревинська

Категорія: Мої файли | Додав: Prosyanka-Syty
Переглядів: 150 | Завантажень: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz